به نام خداوند بخشاينده و مهربان

چشمت بيافريد به هر دم هزار چشم

زيرا خدا ز قدرت خود قدرتش بداد

خواستن، توانستن است: «این‏موضوع نیز به اثبات رسیده كه می‏توان از طریق تمرینات متناسب، پرورش توانایی‏های روحی را تسریع كرد و كیفیت شكوفایی و رشد آن رابهبود بخشید. همچنین اگر شخصی به صورت محوری بر روی یك نوع مهارت خاص مانند تله‏پاتی یا جابجایی اشیاء و یا هر نوع مهارت دیگری تمرین كند در انجام بهترِ آن عمل از توانایی بیشتری برخوردار می‏گردد.» شما عوامل چگونگی رسیدن به این نوع‌ مهارتها را مي‌شناسيد؟

منبع: نشریه علوم باطنی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید