به نام خداوند بخشاینده و مهربان

هم ارتعاشی و هماهنگی صوتی

می‌گویند برای اینکه آن فرد رو بفهمی با آن هماهنگ شو، هم صدا شو،... برای اینکه موسیقی رو درست اجرا كني با آن هم آهنگ با‌ش و حالا این واقعیت را كه در مورد هماهنگی صوتی در علوم باطني نوشته شده بخوانیم: ارتعاشات و صداها از جمله موضوعاتی هستند که کمتر برای تحقیق و بررسی مورد توجه عموم قرار می‌گیرد با توجه به اینکه کل هستی از آنها تشکیل شده است. ویژگی‌هایي در مورد صوت وجود دارد كه یكی از این ویژگی‌ها موضوع هم‌ارتعاشی و هماهنگی صوتی است كه در فیزیك نیز به‌طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. فیزیكدانان به این مسئله پی‌برده‌اند كه هر جسمی در جهان ما دارای مجموعه‌ای از ارتعاشات طبیعی است. این ارتعاشات طبیعی در واقع از مشخصات خاص هر جسم محسوب می‌شوند.»

/ 0 نظر / 6 بازدید