به نام خداوند بخشاينده و مهربان

 

کانال‌هاي انرژي

‌‌يكي از راه‌هايي که به تجربة باطني ختم مي‌شود، مكان‌هاي مقدس و طبيعت وحشي دست نخوردة کرة زمين است كه بعضي اوقات موجب تغيير سطح هوشياري مي‌گردد . در سراسر تاريخ ، مناطق خاصي به‌عنوان راهنمايي کنندة ويژه به سوي چنين حالاتي از آگاهي عرفاني به ثبت رسيده است. معمولاً اين مناطق داراي خصوصيات بسيار ويژة طبيعي‌اند . مثلاً اين که هميشه به طرزي وصف‌ناپذير زيبا هستند . ممکن است داراي آبشارها و جنگل‌هاي وسيع و سرسبز با درختان سر به فلک کشيده باشد و يا ممکن است از ويرانه‌هاي باستاني تشکيل شده باشد . اغلب ما با محل‌هاي مشهور و اسرارآميزي چون « ستونهاي سنگي» در انگلستان ، «اهرام بزرگ مصر» ، « ماچوپيکچو »، « گراندکانيون » ، آشنا هستيم . آنچه که به اين مکان‌ها ويژگي عرفاني مي‌بخشد وجود کانال‌هاي انرژي است . در واقع کانال انرژي با جريان‌هاي انرژي بزرگ و کوچک خود به ما ، الهام ، سکوت ، روح و انرژي مي‌بخشد . اما اين‌طور نيست که کانال‌هاي انرژي فقط در مکان‌هاي مشهور باشند . آنها در همه جا وجود دارند . ممکن است اين کانال‌ها از ميان شهرتان و يا حتي حياط خانه‌تان بگذرند.

 

برگرفته از فصلنامه علوم باطني

/ 0 نظر / 19 بازدید