به نام يگانه آفريدگار پاك

TinyPic image

آواي آفرينش

همیشه به این فکر بودم که اگر منشاء اصوات زمینی در زمین است و منشاء اصوات آسمانی در آسمان است پس منشاء هر دوی اینها در کجاست؟

«اصوات طبیعی منحصر به اصوات زمینی نیست و یكی از شگفت‌انگیزترین اصواتی كه منشأ فرازمینی دارد، صوتی است  با نام «آوای آفرینش». فیزیكدانان دریافته‌اند كه در زمان آفرینش جهان، این آوا تمامی جهان را در برگرفت و اولین صدایی بود كه در جهان طنین‌انداز شد و هنوز هم در سرتاسر كیهان گسترده است. به عبارتی تفاوتی نمی‌كند كه كجای جهان باشیم، می‌توان این نخستین صدای جهان را با شدتی یكسان دریافت نمود. اخترفیزیك‌دانان این صدای آغازین را «صدای زمینه كیهانی» نامیده‌اند. و شواهد علمی حاكی از آن است كه اسرار بسیاری در مورد آفرینش جهان در دل این صدا نهفته است و حتی اسراری در مورد آنچه پیش از آفرینش بوقوع پیوسته و حتی...»

برگرفته از نشریه علوم باطنی

/ 0 نظر / 5 بازدید